مطالب تصادفی

Labels: , , , , , 0 comments
تست اعتياد به اينترنت (IAT) يكي از معتبرترين تست هاي مربوط به سنجش اعتياد اينترنتي است كه توسط دكتر كيمبرلي يانگ (Kimberly Young) ابداع شده است. در تست IAT هر چه نمره شما بيشتر باشد؛ اعتياد شما به اينترنت شديدتر است. نمرات هم به ترتيب از يك تا پنج هستند. در پايان؛ بايد مجموع نمراتي را كه به 20 پرسش زير ميدهيد جمع بزنيد.


1. چقدر بيشتر از آنچه قصد داريد؛ در اينترنت ميمانيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

2. چقدر بهخاطر آنلاين ماندن؛ اعضاي خانواده را ناديده گرفتهايد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود


3. چقدر اينترنت را به بودن با همسرتان ترجيح ميدهيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

4. چقدر از طريق اينترنت با كاربران ديگر رابطه ايجاد ميكنيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

5. چقدر ديگران از شما به خاطر ميزان آنلاين بودنتان شاكي هستند؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

6. چقدر بهخاطر اينترنت؛ نمرات و كارهايتان در مدرسه افت كرده است؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

7. چقدر ايميلهايتان را پيش از كارهاي ضروري ديگرتان چك ميكنيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

8. چقدر عملكرد كاري و بهرهوري شما به خاطر اينترنت آسيب ديده است؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

9. وقتي از شما ميپرسند كه چهكارهايي آنلاين انجام ميدهيد؛ چقدر در موضع تدافعي يا پنهانكاري قرار ميگيريد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

10. چقدر افكار آزار دهنده در زندگي را با افكار آرامبخش در اينترنت خنثي ميكنيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

11. چقدر وقتي در اينترنت هستيد؛ احساس ميكنيد توان پيشبيني امور را داريد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

12. چقدر فكر ميكنيد كه زندگي بدون اينترنت، چيزي كسالت بار؛ تهي و بيلذت است؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

13. چقدر وقتي كسي هنگام آنلاين بودن مزاحم شما ميشود؛ غر ميزنيد؛
فرياد ميزنيد يا عصباني ميشويد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

14. چقدر به خاطر قطع نكردن اينترنت؛ دچار بيخوابي هستيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

15. چقدر فكر ميكنيد كه در حالت آفلاين حواس پرتي داريد؛ ولي در حالت آنلاين بهتر هستيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

16. چقدر وقتي آنلاين هستيد اين جمله را به كار ميبريد: فقط چند دقيقه مونده؛ الان ميام
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

17. چقدر سعي كردهايد از ميزان آنلاين بودن خود بكاهيد و موفق نشدهايد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

18. چقدر سعي داريد ميزان آنلاين بودنتان را از ديگران مخفي كنيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

19. چقدر ميزان آنلاين بودن را به بيرون رفتن با ديگران؛ ترجيح ميدهيد؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

20. چقدر وقتي آفلاين هستيد؛ احساس افسردگي و عصبيت داريد كه با آنلاين شدن از بين ميرود؟
1. به ندرت□ 2. گاهگاهي□ 3. غالبا□ 4. بكرات□ 5. هميشه□ – شامل حالمن نميشود

جمع نمرات
جمع نمرات بين 20 تا 49 = كاربر معمولي هستيد
جمع نمرات بين 50 تا 79 = داريد دچار مشكل اعتياد اينترنتي ميشويد؛
مراقب باشيد
جمع نمرات بين 80 تا 100 = شما به اكثر پرسشها نمرات 4 يا 5 دادهايد. شما دچار اعتياد اينترنتي هستيد و بايد مشكلتان را در اسرع وقت حل كنيد. واقعا فكر كنيد كه اگر در پرسش دوم؛ جواب شما 4 بوده است، چه به سر خودتان آورده ايد؟

لطفا نمره خود ( میزان اعتیادتون ) رو در بخش نظرات قرار دهید


این مطلب را به اشتراک بکذارید

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 comments برای “آیا به اینترنت اعتياد داريد؟ اين تست همه چیز را مشخص می كند”

بیان دیدگاه خود در کادر زیر

Powered by Blogger.

Followers

بلاگرفارسی

طراحی شده توسط زنورس | تبدیل شده توسط قالبهای پلاس